Header
Radera kreditfakturor

Du tar bort en kreditfaktura genom att du markerar önskad kreditfaktura i listan över kreditfakturor och trycker på knappen "Radera valda kreditfakturor". Du får ett varningsmeddelande när du trycker på knappen "Radera" och du kan därmed ångra din innan kreditfakturan raderas.

Du bör inte ta bort kreditfakturor mitt i nummerserien eftersom nummerserien då blir bruten, vilket leder till brister i fullständighet. Du bör inte heller ta bort kreditfakturor som har blivit bokförda. Du kan däremot ta bort den sista icke bokförda kreditfakturan i nummerserien.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring