Header
Ändra leverantörer

I det här formuläret kan du ändra registrerad data för en leverantör. Du ändrar data genom att ersätta texten i textfält, fylla i text i tomma fält eller välja annan text i uppslagskolumner. Tryck på knappen "Ok" när du är klara med era ändringar.

Följande flikar och fält finns när du skall ändra en leverantör:


Grunduppgifter
Leverantörsnummer
Här skriver du in ett unikt nummer för att identifiera en leverantör, ett leverantörsnummer kan bestå av både bokstäver och siffror.

Namn
Här skriver du in leverantörens företagsnamn.

Hemsida
Här skriver du in leverantörens Internetaddress till leverantörens hemsida.

E-post
Här skriver du in leverantörens e-post adress.

Organisationsnummer
Här skriver du in leverantörens organisationsnummer.

Vår kontaktperson
Här skriver du in ert företags kontaktperson vid kontakter med den här leverantören.

Er kontaktperson
Här skriver du in leverantörens kontaktperson, den person som ska kontaktas av ert företag vid kontakter med leverantören.

Telefon
Här skriver du in leverantörens huvudsakliga telefonnummer.

Telefon2
Här skriver du in leverantörens andra telefonnummer.

Fax nummer
Här skriver du in leverantörens faxnummer.

Övriga uppgifter
Valuta
Här väljer du en faktureringsvaluta för leverantören, det vill säga den standardvaluta som ert företag faktureras i. Du kan lägga till, ändra och ta bort valutor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för valuta. När du väljer ändra eller ta bort så avses den valuta som visas i textrutan.

Betalningsvillkor
Här väljer du betalningsvillkor för leverantören, det vill säga standardvärde för betalningsvillkor. Du kan lägga till, ändra och ta bort betalningsvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för betalningsvillkor. När du väljer ändra eller ta bort så avses det betalningsvillkor som visas i textrutan.

Leveransvillkor
Här väljer du leveransvillkor för leverantören, det vill säga standardvärde för leveransvillkor. Du kan lägga till, ändra och ta bort leveransvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveransvillkor. När du väljer ändra eller ta bort så avses det leveransvillkor som visas i textrutan.

Leveranssätt
Här väljer du leveranssätt för leverantören, det vill säga standardvärde för leveranssätt. Du kan lägga till, ändra och ta bort leveranssätt med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveranssätt. När du väljer ändra eller ta bort så avses det leveranssätt som visas i textrutan.

Vårt kundnummer
Här skriver du in ert företags kundnummer hos leverantören.

Utbetalningsnummer
Här visas ett unikt utbetalningsnummer för leverantören, används vid leverantörsbetalningar när betalningssättet är utbetalningskort.

Bankgiro nummer
Här skriver du in leverantörens bankgironummer.

Plusgiro nummer
Här skriver du in leverantörens plusgironummer.

Adress
Namn
Här skriver du in leverantörens företagsnamn för adress.

Adress
Här skriver du in leverantörens postadress.

Adress2
Här skriver du in leverantörens andra postadress.

Postnummer
Här skriver du in leverantörens postnummer.

Postort
Här skriver du in leverantörens postort.

Land
Här skriver du in leverantörens land.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring