Header
Radera bokföringsår

Du tar bort ett bokföringsår genom att du markerar önskat bokföringsår i listan över bokföringsår och trycker på knappen "Radera valt bokföringsår".

När du har raderat ett bokföringsår så försvinner allt arbete du gjort på det här bokföringsåret i programmet och du kan inte ångra din efteråt. Du får givetvis ett varningsmeddelande när du trycker på knappen "Radera valt bokföringsår" och du kan därmed ångra din innan bokföringsåret raderas.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring