Header
Fakturajournal

Den här rapporten listar kundfakturor mellan två datum och visar hur varje kundfaktura kommer att bokföras och hur de bidrar till den totala bokföringsposten i bokföringsunderlaget på sista sidan i den här rapporten.

När du ska skriva ut fakturajournalen kan du välja startdatum och slutdatum för fakturadatum för att få med alla icke bokförda kundfakturor under vald period i fakturajournalen. Fakturajournalen används för att bokföra flera kundfakturor under en månad automatiskt i en verifikation.

I fakturajournalen är det viktigt att kontrollera kundfakturornas nummerserie, att det inte finns några luckor i nummerserien, så att inte vissa kundfakturor utelämnas i bokföringen. Du bör även kontrollera att rätt kontonummer har använts vid bokföring av kundfakturorna, du kan ändra konteringen för de enskilda kundfakturorna tills fakturajournalen med aktuella kundfakturor har godkänts och bokförts.

När du har skrivit ut fakturajournalen kommer du få en fråga om ni vill godkänna och bokföra fakturajournalen, om du svarar "Ja" på den här frågan så kommer fakturajournalen bokföras automatiskt enligt bokföringsunderlaget. Bokföringsunderlaget utgör en verifikation för konteringen.

Följande sidor och fält finns i den här rapporten:


Fakturajournal
Faktura nr
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad kundfaktura.

Kund nr
Här visas kundnumret för den kund som kundfakturan är skapad för.

Kundnamn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn.

Datum
Här visas datumet då kundfakturan skapades och utfärdades.

Valuta
Här visas kundfakturans valuta.

Konto nr
Här visas de kontonummer som anges under kundfakturans konteringsflik.

Beskrivning
Här visas kontobeskrivningen för framförvarande kontonummer.

Debet
Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande konto i kundfakturan.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande konto i kundfakturan.

Projekt
Här visas projektet som har registrerats för framförvarande konto i kundfakturan.

Resultatenhet
Här visas resultatenheten som har registrerats för framförvarande konto i kundfakturan.

Totalsumma
Här visas kundfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i kundfakturans valuta.

Varav moms
Här visas kundfakturans totala monetära värde för mervärdesskatt angivet i kundfakturans valuta.

Valutakurs
Här visas kundfakturans valutakurs, valutakursen visas som hur många enheter av redovisningsvalutan du måste betala för en enhet av valutan som är angiven i kundfakturan.

Totalt redovisningsvaluta
Här visas kundfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i redovisningsvalutan, det här värdet beräknas genom att "Totalsumma" multipliceras med "Valutakurs".

Bokföringsunderlag
Konto
Här visas de kontonummer som ska användas vid bokföring av fakturajournalen.

Beskrivning
Här visas kontobeskrivningen för framförvarande kontonummer.

Projekt
Här visas projektet som skall bokföras för framförvarande konto.

Resultatenhet
Här visas resultatenheten som skall bokföras för framförvarande konto.

Debet
Här visas ett monetärt belopp som skall bokföras för framförvarande konto.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp som skall bokföras för framförvarande konto.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring