Header
Radera utleveranser

Du tar bort en utleverans genom att du markerar önskad utleverans i listan över utleveranser och trycker på knappen "Radera valda utleveranser". Du får ett varningsmeddelande när du trycker på knappen "Radera" och du kan därmed ångra din innan utleveransen raderas.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring