Header
Försäljningsrapport

Den här rapporten listar alla produkter och deras försäljningsvolym under en av din vald period samt beräknat totalt täckningsbidrag och genomsnittligt försäljningspris för produkterna under perioden.

När du skall skriva ut den här rapporten kan du välja startdatum och slutdatum för att få fram försäljningsvolymen under den här perioden. Du kan även välja att sortera försäljningsrapporten på Produktnummer, Periodförsäljning, Täckningsgrad och Totalt täckningsbidrag i stigande (lägst värde överst) eller fallande (högst värde överst) ordning.

Följande fält finns i den här rapporten:


Produkt nr
Här visas ett unikt nummer för de produkter som ingår i försäljningsrapporten och som finns upplagda i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens namn eller beskrivning enligt produktregistret.

Perioden
Här visas total försäljningsvolym i antalet enheter för produkten under vald period.

Månadsvis
Här visas total försäljningsvolym i antalet enheter för produkten per månad under vald period.

Veckovis
Här visas total försäljningsvolym i antalet enheter för produkten per vecka under vald period.

Enhetspris
Här visas produktens försäljningspris per enhet exklusive moms enligt produktregistret angivet i redovisningsvalutan.

GEP
Här visas det genomsnittliga försäljningspriset för produkten angivet i redovisningsvalutan under vald period. Det genomsnittliga försäljningspriset tar hänsyn till verkligt enhetspris i kundfakturor och given radrabatt.

Senaste inpris
Här visas senaste inpris för produkten angivet i redovisningsvalutan innan valt slutdatum. Senaste inpris är det senaste inköpspriset plus enhetsfrakten i den senaste leverantörsfakturan innan valt slutdatum.

TG%
Här visas produktens täckningsgrad i procent. Täckningsgraden beräknas som ("Enhetspris" minus "Senaste inpris") dividerat med "Enhetspris".

TTB
Här visas totalt täckningsbidrag för produkten under vald period. Totalt täckningsbidrag beräknas som ("Enhetspris" minus "Senaste inpris") multiplicerat med "Perioden".


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring