Header
Skapa påminnelser från kundfakturor

Du skapar påminnelser för en eller flera kundfakturor genom att markera en eller flera kundfakturor i listan över kundfakturor under fliken "Förfallna" och trycka på knappen "Skapa påminnelse för valda kundfakturor".

Du kan använda din av tangenterna "Ctrl" och "Shift" på tangentbordet för att markera flera kundfakturor.

En påminnelse per kund skrivs ut och den här påminnelsen innehåller alla markerade kundfakturor för den här kunden. När påmminelser har skrivits ut kan du räkna upp kravantalet för de markerade kundfakturorna genom att svara ja på frågan om uppräkning som dyker upp efter utskrift.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring