Header
Utleveranslista

Den här rapporten listar alla utleveranser för alla produkter eller en specifik produkt under hela perioden eller mellan två datum.

När du ska skriva ut utleveranslistan kan du välja om du vill skriva ut alla utleveranser, du kan också välja att skriva ut utleveranslistan för en specifik produkt och/eller mellan ett start- och slutdatum för utleveransdatum. Utleveranslistan filtreras sedan enligt era val.

Följande fält finns i den här rapporten:


Utleveransnr
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad utleverans.

Text
Här visas en beskrivande text för utleveransen.

Datum
Här visas datumet då utleveransen gjordes från ert företag.

Produkt nr
Här visas ett unikt nummer för de produkter som ingår i utleveransen.

Beskrivning
Här visas produktens namn eller beskrivning.

Antal
Här visas antalet enheter av produkten som har leverarats ut från ert företag.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring