Header
Leverantörskreditfakturajournal

Den här rapporten listar leverantörskreditfakturor mellan två datum och visar hur varje leverantörskreditfaktura kommer att bokföras och hur de bidrar till den totala bokföringsposten i bokföringsunderlaget på sista sidan i den här rapporten.

När du ska skriva ut leverantörskreditfakturajournalen kan du välja startdatum och slutdatum för fakturadatum för att få med alla icke bokförda leverantörskreditfakturor under vald period i leverantörskreditfakturajournalen. Leverantörskreditfakturajournalen används för att bokföra flera leverantörskreditfakturor under en månad automatiskt i en verifikation.

I leverantörskreditfakturajournalen är det viktigt att kontrollera leverantörskreditfakturornas nummerserie, att det inte finns några luckor i nummerserien, så att inte vissa leverantörskreditfakturor utelämnas i bokföringen. Du bör även kontrollera att rätt kontonummer har använts vid bokföring av leverantörskreditfakturorna, du kan ändra konteringen för de enskilda leverantörskreditfakturorna tills leverantörskreditfakturajournalen med aktuella leverantörskreditfakturor har godkänts och bokförts.

När du har skrivit ut leverantörskreditfakturajournalen kommer du få en fråga om ni vill godkänna och bokföra leverantörskreditfakturajournalen, om du svarar "Ja" på den här frågan så kommer leverantörskreditfakturajournalen bokföras automatiskt enligt bokföringsunderlaget. Bokföringsunderlaget utgör en verifikation för konteringen.

Följande sidor och fält finns i den här rapporten:


Lev.kreditfakturajournal
Faktura nr
Här visas ett unikt internt löpnummer för varje registrerad leverantörskreditfaktura.

Leverantörs nr
Här visas leverantörsnumret på den leverantör som har skapat leverantörskreditfakturan.

Leverantörsnamn
Här visas leverantörens företagsnamn.

Datum
Här visas datumet då leverantörskreditfakturan skapades och utfärdades av leverantören.

Valuta
Här visas leverantörskreditfakturans valuta.

Konto nr
Här visas de kontonummer som anges under leverantörskreditfakturans konteringsflik.

Beskrivning
Här visas kontobeskrivningen för framförvarande kontonummer.

Debet
Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande konto i leverantörskreditfakturan.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande konto i leverantörskreditfakturan.

Projekt
Här visas projektet som har registrerats för framförvarande konto i leverantörskreditfakturan.

Resultatenhet
Här visas resultatenheten som har registrerats för framförvarande konto i leverantörskreditfakturan.

Totalsumma
Här visas leverantörskreditfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i leverantörskreditfakturans valuta.

Varav moms
Här visas leverantörskreditfakturans totala monetära värde för mervärdesskatt angivet i leverantörskreditfakturans valuta.

Valutakurs
Här visas leverantörskreditfakturans valutakurs, valutakursen visas som hur många enheter av redovisningsvalutan du måste betala för en enhet av valutan som är angiven i leverantörskreditfakturan.

Totalt redovisningsvaluta
Här visas leverantörskreditfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i redovisningsvalutan, det här värdet beräknas genom att "Totalsumma" multipliceras med "Valutakurs".

Bokföringsunderlag
Konto
Här visas de kontonummer som ska användas vid bokföring av leverantörskreditfakturajournalen.

Beskrivning
Här visas kontobeskrivningen för framförvarande kontonummer.

Projekt
Här visas projektet som skall bokföras för framförvarande konto.

Resultatenhet
Här visas resultatenheten som skall bokföras för framförvarande konto.

Debet
Här visas ett monetärt belopp som skall bokföras för framförvarande konto.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp som skall bokföras för framförvarande konto.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring