Header
Inventeringar

I Fribok Administration kan du skapa inventeringar. En inventering är en fysisk kontrollräkning av antalet enheter i lager. Inventeringen registreras i Fribok Administration för att lagerstatistiken i programmet skall vara korrekt och stämma överens med verkligheten.

En inventering kan göras i både stor och liten skala, en årlig inventering kan registreras där alla produkter i lagret har kontrollräknats men det går också att göra en inventering för enstaka eller ett fåtal produkter.

Tryck på knappen "Skapa ny inventering" för att registrera en ny inventering av produkter. Du får sedan en fråga om du vill lägga till alla produkter i inventeringen, tryck på knappen "Ja" för att skapa en inventering med alla lagervaror eller tryck på knappen "Nej" för att själv välja vilka produkter som skall inventeras.

Markera en inventering och tryck på knappen "Ändra vald inventering" eller dubbelklicka på en inventering för att ändra en inventering. Markera en inventering och tryck på knappen "Skapa kopia av inventering" för att kopiera en inventering med all data som finns sparad för denna.

Du tar bort en inventering genom att markera inventeringen i listan över inventeringar och trycka på knappen "Radera valda inventeringar".

Följande fält finns i listan över inventeringar:


Nummer
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en inventering.

Datum
Här visas datumet för inventeringen.

Text
Här visas en beskrivande text för inventeringen.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring