Header
Produkter

I Fribok Administration kan du skapa produkter, både vanliga produkter och paketprodukter som innehåller andra produkter. En produkt är en vara eller tjänst som ert företag avser att leverera eller utföra till befintliga och framtida kunder.

Tryck på knappen "Skapa ny produkt" för att registrera en ny produkt. Markera en produkt och tryck på knappen "Ändra vald produkt" eller dubbelklicka på en produktrad för att ändra en produkt. Markera en produkt och tryck på knappen "Skapa kopia av produkt" för att kopiera en produkt med all data som finns sparad för denna. Du tar bort en produkt genom att markera produkten i listan över produkter och trycka på knappen "Radera valda produkter".

Du behöver inte registrera produkter för att kunna skapa offerter, ordrar och fakturor, produkter kan däremot läggas till när du skapar offert, order eller faktura om de här produkterna inte finns inlagda sedan tidigare.

Du skriver ut en produktlista genom att trycka på knappen "Skriv ut produkter".

Följande fält finns i listan över produkter:


Bildruta
Här visas en bild om produkten är en paketprodukt, i annat fall är den här rutan tom.

Produktnr
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en produkt.

Beskrivning
Här visas produktens namn.

Enhetspris
Här visas produktens försäljningspris i valfri valuta, priset bör vara angivet i redovisningsvalutan. Enhetspriset kan räknas om automatiskt i offert, order och kundfaktura till annan valuta, exempelvis från SEK till USD.

Lagerplats
Här visas var produkten finns att hitta någonstans.

Lagerantal
Här visas antalet enheter i lager just nu.

Disponibelt
Här visas antalet enheter i lager som är disponibelt för kund. Det vill säga antal i lager minus antal reserverade enheter av andra kunder.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring