Header
Resultatrapport för resultatenhet

Den här rapporten visar ert företags prestationer under en av din vald period för alla eller enskilda resultatenheter, genom att visa intäkter, kostnader och resultat.

Vid utskrift väljer du ett datumintervall genom att ange start- och slutdatum. Du anger även om resultatrapporten för resultatenheter skall skrivas ut för alla resultatenheter genom att checka i rutan eller för endast en resultatenhet genom att välja en resultatenhet i uppslagskolumnen.

Resultatrapporten för resultatenhet grupperar konton efter rubriker som beskriver den här gruppen av konton och de här rubrikerna är uppställda i Årsredovisningslagens (ÅRL) mall för kostnadslagsindelad resultaträkning.

Följande fält finns i den här rapporten:


Rubrik
Här visas en beskrivande text för en grupp av konton.

Konto
Kontonumret identifierar varje konto och talar även om huruvida det är ett intäkts- eller kostnadskonto.

Beskrivning
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på det här kontot.

Perioden
Här visas periodens saldo för kontot enligt vald period och resultaenhetsval vid utskrift.

Alla år
Här visas ackumulerat saldo på kontot för alla år då intäkter och kostnader bokförts för resultatenheten/resultatenheterna.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring