Header
Offertlista

Den här rapporten listar alla offerter eller bara aktiva offerter för alla kunder eller en specifik kund under hela perioden eller mellan två datum.

När du ska skriva ut offertlistan kan du välja om du vill skriva ut alla offerter eller aktiva offerter, du kan också välja att skriva ut offerlistan för en specifik kund och/eller mellan ett start- och slutdatum för offertdatum. Offertlistan filtreras sedan enligt era val.

Följande fält finns i den här rapporten:


Offert nr
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad offert.

Kund nr
Här visas kundnumret för den kund som offerten är skapad för.

Kundnamn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn.

Valuta
Här visas offertens valuta.

Datum
Här visas datumet då offerten skapades och utfärdades.

Produkt nr
Här visas ett unikt nummer för de produkter som ingår i offerten och som finns upplagda i produktregistret. Saknas ett produktnummer beror det på att produkten inte finns upplagd i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens namn eller beskrivning enligt offerten.

Enhetspris
Här visas produktens försäljningspris per enhet exklusive moms angivet i offertens valuta.

Antal
Här visas antalet enheter av produkten som ingår i offerten.

Rabatt
Här visas rabatten i procent för produkten enligt offerten.

Radsumma
Här visas produktradens totala monetära värde exklusive moms angivet i offertens valuta. Radsumma beräknas på enhetspris, antal och rabatt för produkten.

Offertsumma
Här visas offertens totala monetära värde exklusive moms angivet i offertens valuta.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring