Header
Ändra verifikationer

I det här formuläret kan du ändra i redan registrerade verifikationer. Du kan stryka över befintliga konteringsrader, lägga till konteringsrader och ta bort tillagda rader när du ändrar i en redan registrerad verifikation. Du kan således inte ändra belopp och kontonummer i redan registrerade konteringsrader eller ta bort befintliga konteringsrader. Det här för att man skall kunna se vilka befintliga konteringsrader som har blivit ändrade.

När du skall stryka över en konteringsrad så markerar du önskad konteringsrad och trycker på knappen "Stryk över rad", du fyller sedan i din "Signatur" och ändringsdatumet fylls i automatiskt i kolumnen "Ändrad".

Du lägger till nya rader på precis samma sätt som när du registrerar nya verifikationer, men du fyller även i "Signatur" och ändringsdatumet fylls i automatiskt. Du tar bort en tillagd rad genom att markera den och trycka på knappen "Radera rad".

När du är klara med era ändringar så trycker du på knappen "Registrera". Observera att era konteringsrader måste balansera i kredit och debet kolumnerna, det vill säga differensen måste vara noll, för att du skall kunna registrera en verifikation.

Du kan flytta mellan konteringscellerna genom att använda "Tab" eller "Enter" på tangentbordet. Om du flyttar mellan konteringscellerna med "Enter" stannar tabbordningen efter kreditkolumnen och differensen fylls i automatiskt i debet eller kredit.

Följande fält finns när du skall ändra i en redan registrerad verifikation:


Verifikation
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad verifikation enligt en obruten nummerserie som börjar med 1 för varje nytt bokföringsår och ökar med 1 för varje ny verifikation.

Datum
I det här fältet visas datumet för den affärshändelse som verifikationen avser.

Beskrivning
Här visas en text för att beskriva den affärshändelse som den underliggande verifikationen utgör.

Spara som konteringsmall
Checka i den här rutan för att spara din registrerade verifikation som en konteringsmall, de konteringsrader ni har registrerat sparas utan belopp tillsammans med verifikationstexten.

Konto
Här skriver du in eller väljer ett kontonummer för konteringsraden.

Benämning
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på kontot. Beskrivningen hämtas från kontoplanen enligt valt kontonummer enligt ovan.

Debet
Här skriver du in ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Kredit
Här skriver du in ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Projekt
Här kan du välja eller skriva in ett projektnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på ett visst projekt.

Resultatenhet
Här kan du välja eller skriva in ett resultatenhetsnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på en viss resultatenhet.

Signatur
Här skriver du in din signatur om du gör en ändring i en verifikation, antingen att du stryker över eller lägger till en rad i en redan registrerad verifikation.

Ändrad
Här anges datumet för ändringen automatiskt om du gör en ändring i en verifikation, antingen att du stryker över eller lägger till en rad i en redan registrerad verifikation.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring