Header
Leverantörer

I Fribok Administration kan du skapa leverantörer, en leverantör är ett företag varifrån ert företag köper in varor och tjänster till din verksamhet.

Tryck på knappen "Skapa ny leverantör" för att registrera en ny leverantör. Markera en leverantör och tryck på knappen "Ändra vald leverantör" eller dubbelklicka på en leverantör för att ändra en leverantör. Du tar bort en leverantör genom att markera leverantören i listan över leverantörer och trycka på knappen "Radera valda leverantörer".

Du måste skapa en leverantör innan ni kan skapa inköpsorders eller leverantörsfakturor till leverantören.

Du skriver ut en leverantörslista genom att trycka på knappen "Skriv ut leverantörer".

Följande fält finns i listan över leverantörer:


Leverantörs nr
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en leverantör.

Namn
Här visas leverantörens företagsnamn.

Kontaktperson
Här visas leverantörens kontaktperson, den person hos leverantören som ert företag i första hand ska kontakta.

Telefon
Här visas leverantörens huvudsakliga telefonnummer.

Vårt kund nr
Här visas ert företags kundnummer hos leverantören.

Leverantörsskuld
Här visas ert företags skuld till leverantören angivet i redovisningsvalutan.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring