Header
Förfrågan

Den här rapporten visar en förfrågan. En förfrågan är en begäran till leverantören att skicka en offert till ert företag med uppgift om priser på listade produkter och andra villkor.

Du skriver ut en förfrågan genom att markera önskad inköpsorder i listan över inköpsordrar och trycka på knappen "Skriv ut inköpsordrar" och därefter välja "Förfrågan". En förfrågan kan skrivas ut på både svenska och engelska.

Följande fält finns i den här rapporten:


Ordernummer
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en inköpsorder.

Orderdatum
Här visas datumet då inköpsordern skapades och utfärdades.

Vår leveransadress
Här visas leveransadressen enligt inköpsordern, den adress dit leverantören skall skicka produkterna.

Er adress
Här visas leverantörens adress enligt inköpsordern, den adress dit din förfrågan skall skickas.

Vår kontakt
Här visas ert företags kontaktperson när det gäller frågor rörande den här förfrågan.

Leveransvillkor
Här visas leveransvillkoret för din förfrågan, leveransvillkoret anger vem som ansvarar för leveransen mellan olika punkter på leveransrutten och vem som står för fraktkostnaden.

Leveranssätt
Här visas leveranssättet för din förfrågan, leveranssättet anger på vilket sätt och med vilket transportmedel produkterna levereras till ert företag.

Betalningsvillkor
Här visas betalningsvillkoret för din förfrågan, betalningsvillkoret anger kredittiden för när leverantörsfakturan skall betalas efter dess utfärdande.

Er kontakt
Här visas leverantörens kontaktperson när det gäller frågor rörande den här förfrågan.

Beräknad leverans
Här visas en beräknad leveranstid eller ett beräknat leveransdatum för produkterna i din förfrågan.

Ert art nr
Här visas leverantörens artikelnummer för de produkter som ingår i din förfrågan.

Produkt nr
Här visas ett unikt nummer för de produkter som ingår i din förfrågan och som finns upplagda i produktregistret. Saknas ett produktnummer beror det på att produkten inte finns upplagd i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens namn eller beskrivning enligt din förfrågan.

Antal
Här visas antalet enheter av produkten som ingår i din förfrågan.

Inköpsordertext
Här visas en frivillig text eller ett meddelande till leverantören för din förfrågan.

Företagsnamn
Här visas ert företags företagsnamn enligt företagsinställningarna.

Adress
Här visas ert företags postadress enligt företagsinställningarna.

Adress2
Här visas ert företags andra rad för postadress enligt företagsinställningarna.

Postnummer
Här visas ert företags postnummer enligt företagsinställningarna.

Postort
Här visas ert företags postort enligt företagsinställningarna.

Land
Här visas ert företags land enligt företagsinställningarna.

Telefon
Här visas ert företags huvudsakliga telefonnummer enligt företagsinställningarna.

Fax
Här visas ert företags faxnummer enligt företagsinställningarna.

Säte
Här visas orten för ert företags säte (orten för huvudkontoret) enligt företagsinställningarna, måste anges om ert företag är en filial.

E-post
Här visas ert företags e-postadress enligt företagsinställningarna.

Hemsida
Här visas ert företags Internetadress för hemsida enligt företagsinställningarna.

Org nr
Här visas ert företags organisationsnummer enligt företagsinställningarna.

VAT-nr
Här visas ert företags momsregistreringsnummer (VAT-nummer) enligt företagsinställningarna.

Plusgiro
Här visas ert företags plusgironummer enligt företagsinställningarna.

Bankgiro
Här visas ert företags bankgironummer enligt företagsinställningarna.

Bank
Här visas ert företags bank för ert internationella bankkonto(IBAN) enligt företagsinställningarna.

BIC
Här visas ert företags identifieringskod för banken där du har ert internationella bankkonto (IBAN) enligt företagsinställningarna.

IBAN
Här visas ert företags internationella bankkontonummer(IBAN) enligt företagsinställningarna.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring