Header
Leverantörsomsättning

I den här rapporten kan du se inköpen per leverantör och månad men även inköpen per leverantör över hela den valda perioden.

Du kan välja ut leverantörer för rapporten genom att markera en eller flera leverantörer i listan över leverantörer och sedan trycka på knappen "Skriv ut leverantörer" och välja leverantörsomsättning. Du kan också skriva ut rapporten för alla leverantörer. Inköpsomsättningen är angiven exklusive moms i redovisningsvalutan.

Följande fält finns i den här rapporten:


Leverantör Nr
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en leverantör.

Namn
Här visas leverantörens namn.

Månad
Här listas de månader som inbegrips i den valda perioden vid utskrift.

Per månad
Här visas inköpsomsättningen för leverantören och månaden.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring