Header
Momsrapport 2007

Den här rapporten utgör underlag för redovisning av moms till Skatteverket och för bokföring av moms.

Om du deklarerar moms per månad så skall du skriva ut momsrapporten en gång per månad och bokföra den här som en sista verifikation i månaden. Den här månadens moms redovisas sedan i skattedeklaration den 12:e i andra månaden därefter.

Om du deklarerar moms per år så skall du bokföra momsrapporten en gång per år som en sista verifikation för bokföringsåret och redovisa momsen i företagets inkomstdeklaration.

Vid utskrift av momsrapporten väljer du start- och slutdatum. Momsrapporten är uppställd i enlighet med Skatteverkets blankett för skattedeklaration och använder därmed samma momskoder som förekommer i skattedeklarationen.

Vid utskrift av momsrapporten visas även en momskontroll på sidan 2 för att du skall kunna kontrollera att du bokfört momsen på ett korrekt sätt. Momskontrollen visar beräknad moms och redovisad moms för respektive typ av momspliktig försäljning (25 %, 12 %, 6 %) samt jämför dessa båda värden.

På sidan 3 av momsrapporten skrivs ett bokföringsunderlag ut som visar hur momsrapporten ska bokföras och kommer att bokföras om du väljer att automatkontera momsrapporten. Bokföringsunderlaget utgör en verifikation för konteringen.

Följande sidor och fält finns i den här rapporten:


Momsrapport
Momskod
Skatteverkets kod för respektive rad i momsrapporten såsom de är uppställda i skattedeklarationen.

Text
Här visas en text som beskriver vilken typ av omsättning eller moms som summeras vid momskoden. Inom parentes efter texten visas de momskoder i kontoplanen som har tillämpats för att summera bokförda belopp på konton för varje rad i momsrapporten.

Summa
Här visas det summerade beloppet för vald period och de momskoder som ingår i raden.

Momskontroll
Momspliktig försäljning
Här visas de tre typerna av momspliktig försäljning (25 %, 12 %, 6 %).

Omsättning
Här visas den monetära omsättningen per typ av momspliktig försäljning och för den valda perioden.

Beräknad moms
Här visas ett belopp som motsvarar omsättningen multiplicerad med momssatsen.

Redovisad moms
Här visas bokförd moms per typ av momspliktig försäljning för den valda perioden.

Avvikelse
Här visas ett belopp som motsvarar beräknad moms minus redovisad moms.

Bokföringsunderlag
Konto
Här visas de kontonummer som ska användas vid bokföring av momsrapporten.

Beskrivning
Här visas kontobeskrivningen för framförvarande kontonummer.

Debet
Här visas ett monetärt belopp som skall bokföras för framförvarande konto.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp som skall bokföras för framförvarande konto.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring