Header
Offerter

I Fribok Administration kan du skapa offerter, en offert är ett erbjudande till en kund gällande kvantitet och pris.

En offert är giltig till ett visst datum, det här datumet bestäms i varje unik offert. Offerter listas under två flikar "Alla" och "Aktiva". Under fliken "Alla" visas alla offerter och under fliken "Aktiva" visas de offerter som är giltiga till och med dagens datum.

Tryck på knappen "Skapa ny offert" för att registrera en ny offert. Markera en offert och tryck på knappen "Ändra vald offert" eller dubbelklicka på en offert för att ändra en offert. Markera en offert och tryck på knappen "Skapa kopia av offert" för att kopiera en offert med all data som finns sparad för denna. Du kan automatiskt skapa en order från en offert genom att markera en offert och trycka på knappen "Skapa order för vald offert". Du tar bort en offert genom att markera offerten i listan över offerter och trycka på knappen "Radera valda offerter".

Du skriver ut en eller flera offerter genom att markera en eller flera offerter i listan över offerter och sedan trycka på knappen "Skriv ut offerter"och sedan välja "Offert". Du skriver ut en offertlista genom att trycka på knappen "Skriv ut offerter" och sedan välja "Offertlista".

Följande fält finns i listan över offerter:


Bild
Här visas en bild om offerten är utskriven.

Offertnr
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en offert.

Kundnummer
Här visas kundnumret för den kund som offerten är skapad för.

Kundnamn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn.

Offertdatum
Här visas datumet då offerten skapades och utfärdades.

Nettosumma
Här visas offertens totala monetära värde exklusive moms i efterföljande valuta.

Valuta
Här visas offertens valuta.

Order
Här visas ordernumret på den order som har skapats utifrån den här offerten.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring