Header
Inbetalningslista

Den här rapporten listar alla inbetalningar för alla betalda fakturor eller en specifik faktura under hela perioden eller mellan två datum.

När du ska skriva ut inbetalningslistan kan du välja om du vill skriva ut alla inbetalningar genom att inte kryssa i någon av rutorna för faktura eller datum, du kan också välja att skriva ut inbetalningslistan för en specifik faktura och/eller mellan ett start- och slutdatum för betalningsdatum. Inbetalningslistan filtreras sedan enligt era val.

Följande fält finns i den här rapporten:


Inbetalnings nr
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad inbetalning.

Text
Här visas en text som beskriver inbetalningen.

Datum
Här visas datumet då inbetalningen inkom till ert bank- eller plusgirokonto.

Fakturanr
Här visas fakturanumret på de kundfakturor som har blivit betalda genom inbetalningen.

Fakturabelopp
Här visas betalt belopp för fakturan i fakturans valuta.

Fakturavaluta
Här visas kundfakturans valuta.

Fakturakurs
Här visas valutakursen för kundfakturan då kundfakturan skapades och utställdes till kund.

Betalkurs
Här visas valutakursen vid betalningstillfället för framförvarande angiven valuta. Betalkursen anges som antalet enheter av redovisningsvalutan som måste betalas för en enhet av kundfakturans valuta vid inbetalningstidpunkten.

Inbetalt belopp
Här visas inbetalt belopp för varje faktura och för alla betalda fakturor som ingår i inbetalningen angivet i redovisningsvalutan.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring