Header
Återställ säkerhetskopia

Det här alternativet innebär att du kan återskapa data från en säkerhetskopia som du tidigare har sparat på din dator, om du arbetar i nätverk skall återställa säkerhetskopior i Fribok Server.

I listan över säkerhetskopior visas alla säkerhetskopior du har skapat från programmet om du inte efteråt har flyttat på säkerhetskopian från den mapp på datorn där den ursprungligen sparades.

Om du vill hämta och återställa data från en säkerhetskopia som inte finns i listan över säkerhetskopior ska du trycka på knappen "Öppna extern säkerhetskopia" och välja den säkerhetskopia du vill återställa ifrån.

Du återställer data från en säkerhetskopia genom att markera önskad säkerhetskopia och trycka på knappen "Återställ vald säkerhetskopia". Du tar bort en säkerhetskopia genom att markera önskad säkerhetskopia i listan över säkerhetskopior och trycka på knappen "Ta bort valda säkerhetskopior".

Följande fält finns i listan över säkerhetskopior:


Datum
Här visas datum och klockslag då säkerhetskopian skapades.

Filnamn
Här visas filnamnet för en säkerhetskopia.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring