Header
Kunder

I Fribok Administration kan du skapa kunder, en kund är ett företag eller en person vilka får varor levererade eller tjänster utförda av ert företag.

Tryck på knappen "Skapa ny kund" för att registrera en ny kund. Markera en kund och tryck på knappen "Ändra vald kund" eller dubbelklicka på en kund för att ändra en kund. Du tar bort en kund genom att markera kunden i listan över kunder och trycker på knappen "Radera valda kunder".

Du behöver inte registrera kunder för att kunna skapa offerter, ordrar och fakturor, kunder kan däremot läggas till när du skapar offert, order eller faktura om de här kunderna inte finns inlagda sedan tidigare.

Du skriver ut en kundlista genom att trycka på knappen "Skriv ut kunder".

Följande fält finns i listan över kunder:


Kundnr
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en kund.

Namn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn.

Kontaktperson
Här visas kundens kontaktperson, den person hos kunden som ert företag i första hand ska kontakta.

Org nr
Här visas kundens organisationsnummer eller personnummer.

Telefon
Här visas kundens huvudsakliga telefonnummer.

Kundfordran
Här visas total fordran på kunden angivet i redovisningsvalutan.

Kreditgräns
Här visas kundens kreditgräns i den valuta som är vald för kunden.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring