Header
Bokföringsår

I Fribok Administration kan du skapa bokföringsår och växla obehindrat mellan dessa.

Tryck på knappen "Nytt bokföringsår" för att skapa ett nytt bokföringsår. Vill du öppna ett bokföringsår i listan ska du markera önskat bokföringsår och trycka på knappen "Öppna valt bokföringsår". För att ändra uppgifterna i ett redan registrerat bokföringsår, markera önskat bokföringsår och tryck på knappen "Ändra valt bokföringsår".

Du kan ta bort ett bokföringsår genom att markera önskat bokföringsår och trycka på knappen "Radera valt bokföringsår".

Följande fält finns i listan över bokföringsår:


Aktivt
En bock i rutan innebär att efterföljande bokföringsår är aktivt, all data som registreras i Fribok Administration sparas för det aktiva bokföringsåret och företaget. I statusfältet längst ner ser du också vilket bokföringsår som är aktivt.

Startdatum
Här visas första datumet för bokföringsåret.

Slutdatum
Här visas sista datumet för bokföringsåret.

Kontoplan
Här visas namnet på den kontoplan som har valts för bokföringsåret.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring