Header
Leverantörsfakturalista

Den här rapporten listar alla leverantörsfakturor, obetalda leverantörsfakturor eller förfallna leverantörsfakturor för alla leverantörer eller en specifik leverantör under hela perioden eller mellan två datum.

När du ska skriva ut leverantörsfakturalistan kan du välja om du vill skriva ut alla leverantörsfakturor, obetalda leverantörsfakturor eller förfallna leverantörsfakturor, du kan också välja att skriva ut leverantörsfakturalistan för en specifik leverantör och/eller mellan ett start- och slutdatum för fakturadatum. Leverantörsfakturalistan filtreras sedan enligt era val.

Följande fält finns i den här rapporten:


Faktura nr
Här visas ett unikt nummer internt löpnummer för varje registrerad leverantörsfaktura.

Leverantörsnr
Här visas leverantörsnumret för den leverantör som leverantörsfakturan är skapad för.

Leverantörsnamn
Här visas leverantörens företagsnamn.

Valuta
Här visas leverantörsfakturans valuta.

Datum
Här visas datumet då leverantörsfakturan skapades och utfärdades.

Produkt nr
Här visas ett unikt nummer för de produkter som ingår i leverantörsfakturan och som finns upplagda i produktregistret. Saknas ett produktnummer beror det på att produkten inte finns upplagd i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens namn eller beskrivning enligt leverantörsfakturan.

Inköpspris
Här visas produktens inköpspris per enhet exklusive moms angivet i leverantörsfakturans valuta.

Antal
Här visas antalet enheter av produkten som ingår i leverantörsfakturan.

Radsumma
Här visas produktradens totala monetära värde exklusive moms angivet i leverantörsfakturans valuta. Radsumman beräknas på inköpsspris och antal för produkten.

Fakturasumma
Här visas leverantörsfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i leverantörsfakturans valuta.

Varav moms
Här visas leverantörsfakturans totala monetära värde för mervärdesskatt angivet i leverantörsfakturans valuta.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring