Header
Radera inbetalningar

Du tar bort en inbetalning genom att du markerar önskad inbetalning i listan över inbetalningar och trycker på knappen "Radera valda inbetalningar". Du får ett varningsmeddelande när du trycker på knappen "Radera" och du kan därmed ångra din innan inbetalningen raderas. Du bör inte ta bort inbetalningar mitt i nummerserien eftersom nummerserien då blir bruten, vilket leder till brister i fullständighet.

Du bör inte heller ta bort inbetalningar som har blivit bokförda. Du kan däremot ta bort den sista icke bokförda inbetalningen i nummerserien.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring