Header
Ändra resultatenhet

I det här formuläret kan du ändra uppgifterna i en redan skapad resultatenhet. Du ändrar uppgifterna genom att ersätta texten i ifyllda fält eller genom att skriva in text i tomma fält.

Följande fält finns när du ska ändra uppgifter i en resultatenhet:


Nummer
Här skriver du in ett unikt nummer för att kunna identifiera en resultatenhet.

Namn
Här skriver du in resultatenhetens namn.

Beskrivning
Här skriver du in en längre beskrivning av resultatenheten.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring