Header
Skapa kreditfaktura från kundfaktura

Du skapar en kreditfaktura från en kundfaktura genom att markera en kundfaktura i listan över kundfakturor och trycka på knappen "Skapa kreditfaktura av vald kundfaktura". Fönstret "Ändra kreditfaktura" poppar upp och du kan ändra i kreditfakturan eller spara kreditfakturan så som den har hämtats från kundfakturan. Se "Ändra kreditfaktura" för mer information om hur du ska ändra i en kreditfaktura.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring