Header
Utbetalningslista

Den här rapporten listar alla utbetalningar för alla betalda leverantörsfakturor eller en specifik leverantörsfaktura under hela perioden eller mellan två datum.

När du ska skriva ut utbetalningslistan kan du välja om du vill skriva ut alla utbetalningar genom att inte kryssa i någon av rutorna för leverantörsfaktura eller datum, du kan också välja att skriva ut utbetalningslistan för en specifik leverantörsfaktura och/eller mellan ett start- och slutdatum för betalningsdatum. Utbetalningslistan filtreras sedan enligt era val.

Följande fält finns i den här rapporten:


Utbetalnings nr
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad utbetalning.

Text
Här visas en text som beskriver utbetalningen.

Datum
Här visas datumet då utbetalningen drogs från ert bank- eller plusgirokonto.

Fakturanr
Här visas det interna löpnumret på de leverantörsfakturor som har blivit betalda genom utbetalningen.

Fakturabelopp
Här visas betalt belopp för leverantörsfakturan i leverantörsfakturans valuta.

Fakturavaluta
Här visas leverantörsfakturans valuta.

Fakturakurs
Här visas valutakursen för leverantörsfakturan då leverantörsfakturan skapades och utställdes till ert företag.

Betalkurs
Här visas valutakursen vid betalningstillfället för framförvarande angiven valuta. Betalkursen anges som antalet enheter av redovisningsvalutan som måste betalas för en enhet av leverantörsfakturans valuta vid utbetalningstidpunkten.

Utbetalt belopp
Här visas utbetalt belopp för varje leverantörsfaktura och för alla betalda leverantörsfakturor som ingår i utbetalningen angivet i redovisningsvalutan.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring