Header
Inventeringslista

Den här rapporten listar alla inventeringar för alla produkter eller en specifik produkt under hela perioden eller mellan två datum.

När du ska skriva ut inventeringslistan kan du välja om du vill skriva ut alla inventeringar, du kan också välja att skriva ut inventeringslistan för en specifik produkt och/eller mellan ett start- och slutdatum för inventeringsdatum. Inventeringslistan filtreras sedan enligt era val.

Följande fält finns i den här rapporten:


Inventeringsnr
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad inventering.

Text
Här visas en beskrivande text för inventeringen.

Datum
Här visas datumet då inventeringen av ert lager gjordes.

Produkt nr
Här visas ett unikt nummer för de produkter som ingår i inventeringen.

Beskrivning
Här visas produktens namn eller beskrivning.

Skillnad
Här visas skillnaden mellan antal i lager och inventerat antal vid inventeringstillfället, en positiv skillnad visar på en ökning av antalet enheter i lager och en negativ skillnad visar på en minskning av antalet enheter i lager.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring