Header
Periodfakturor

I Fribok Administration kan du skapa periodfakturor, en periodfaktura är en inställning för en samling fakturor som enligt förutbestämda intervall för förutbestämda perioder skall skapas vid eller efter specifika datum.

Den stora fördelen med periodfakturor är att Fribok Administration håller reda på när fakturor för förutbestämda perioder skall skapas samt att dessa kan skapas automatiskt utifrån den standardfaktura som är skapad i periodfakturan. Periodfakturor passar bra för fakturering av abonnemangsrelaterade tjänster eller hyresavtal.

Tryck på knappen "Skapa ny periodfaktura" för att registrera en ny periodfaktura. Markera en periodfaktura och tryck på knappen "Ändra vald periodfaktura" eller dubbelklicka på en periodfaktura för att ändra en periodfaktura. Du tar bort en periodfaktura genom att markera periodfakturan i listan över periodfakturor och trycka på knappen "Radera valda periodfakturor".

Du kan titta på alla kundfakturor som skall skapas för en periodfaktura genom att markera periodfakturan i listan över periodfakturor och trycka på knappen "Lista fakturor för vald periodfaktura". När du skall skapa fakturor för periodfakturor ska du trycka på knappen "Skapa fakturor för periodfakturor", du får då upp en lista över periodfakturor där datum för nästa faktura har passerats av dagens datum.

Följande fält finns i listan över periodfakturor:


Periodfakturanr
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en periodfaktura.

Beskrivning
Här visas en beskrivning för periodfakturan.

Kundnummer
Här visas kundnumret för den kund som periodfakturan är skapad för.

Kundnamn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn.

Första fakturan
Här visas datumet då första kundfakturan skall skapas och utfärdas för periodfakturan.

Nästa faktura
Här visas datumet då nästa kundfaktura skall skapas och utfärdas för periodfakturan.

Totalsumma
Här visas kundfakturans totala monetära värde för varje period inklusive moms i efterföljande angiven valuta.

Valuta
Här visas kundfakturans valuta.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring