Header
Skapa bokföringsår

I det här formuläret kan du skapa ett nytt bokföringsår. Du måste välja eller själva skriva in startdatum och slutdatum för bokföringsåret men även välja en kontoplan för bokföringsåret.

Följande fält finns när du ska skapa ett nytt bokföringsår:


Startdatum
I det här fältet väljer eller skriver du in ett datum för första dagen på bokföringsåret. Du kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag för bokföringsårets första dag. Du kan även stega din upp och ner en dag med hjälp av "Pil upp" och "Pil ner" knapparna.

Slutdatum
I det här fältet väljer eller skriver du in ett datum för sista dagen på bokföringsåret. Du kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag för bokföringsårets sista dag. Du kan även stega din upp och ner en dag med hjälp av "Pil upp" och "Pil ner" knapparna.

Använd kontoplan från föregående år
Det här valet innebär att du väljer den aktiva kontoplanen från föregående år med alla ändringar och tillägg som ni gjort i den här kontoplanen.

Kontoplan
I den här uppslagskolumnen väljer du en ny kontoplan för bokföringsåret. Finns inte den kontoplan du vill använda för det här bokföringsåret med i listan över kontoplaner i uppslagskolumnen måste du först importera eller skapa egen kontoplan, vilket du gör under menyn "Arkiv" och "Kontoplaner".


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring