Header
Inbetalningsjournal

Den här rapporten listar inbetalningar mellan två datum och visar hur varje inbetalning kommer att bokföras och hur de bidrar till den totala bokföringsposten i bokföringsunderlaget på sista sidan i den här rapporten.

När du ska skriva ut inbetalningsjournalen kan du välja startdatum och slutdatum för betalningsdatum för att få med alla icke bokförda inbetalningar under vald period i inbetalningsjournalen. Inbetalningsjournalen används för att bokföra flera inbetalningar under en månad automatiskt i en verifikation.

I inbetalningsjournalen är det viktigt att kontrollera inbetalningarnas nummerserie, att det inte finns några luckor i nummerserien, så att inte vissa inbetalningar utelämnas i bokföringen. Du bör även kontrollera att rätt kontonummer har använts vid bokföring av inbetalningarna, du kan ändra konteringen för de enskilda inbetalningarna tills inbetalningsjournalen med aktuella inbetalningar har godkänts och bokförts.

När du har skrivit ut inbetalningsjournalen kommer du få en fråga om ni vill godkänna och bokföra inbetalningsjournalen, om du svarar "Ja" på den här frågan så kommer inbetalningsjournalen bokföras automatiskt enligt bokföringsunderlaget. Bokföringsunderlaget utgör en verifikation för konteringen.

Följande sidor och fält finns i den här rapporten:


Inbetalningsjournal
Inbetalnings nr
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad inbetalning.

Text
Här visas en beskrivande text för inbetalningen.

Datum
Här visas datumet då inbetalningen inkom till företagets bank- eller plusgirokonto.

Konto nr
Här visas de kontonummer som anges under inbetalningens konteringsflik.

Beskrivning
Här visas kontobeskrivningen för framförvarande kontonummer.

Debet
Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande konto i inbetalningen.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande konto i inbetalningen.

Summa redovisningsvaluta
Här visas inbetalningens totala monetära värde angivet i redovisningsvalutan enligt summering av varje enskild fakturabetalning som ingår i den totala inbetalningen gånger betalkursen för varje fakturabetalning som ingår i den totala inbetalningen.

Bokföringsunderlag
Konto
Här visas de kontonummer som ska användas vid bokföring av inbetalningsjournalen.

Beskrivning
Här visas kontobeskrivningen för framförvarande kontonummer.

Debet
Här visas ett monetärt belopp som skall bokföras för framförvarande konto.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp som skall bokföras för framförvarande konto.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring