Header
Plocklista

Den här rapporten visar en plocklista. En plocklista ger lagerpersonalen befogenhet att plocka och packa produkter på lagret i paket för leverans till kund.

Du skriver ut en plocklista genom att markera önskad order i listan över ordrar och trycka på knappen "Skriv ut ordrar" och därefter välja "Plocklista". En plocklista kan skrivas ut på både svenska och engelska.

Följande fält finns i den här rapporten:


Ordernummer
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en order.

Orderdatum
Här visas datumet då ordern skapades och utfärdades.

Leveransadress
Här visas kundens leveransadress enligt ordern, den adress dit produkterna skall skickas.

Fakturaadress
Här visas kundens fakturaadress enligt ordern, den adress dit orderbekräftelsen skall skickas.

Vår kontakt
Här visas ert företags kontaktperson när det gäller frågor rörande den här ordern.

Leveransvillkor
Här visas leveransvillkoret för ordern, leveransvillkoret anger vem som ansvarar för leveransen mellan olika punkter på leveransrutten och vem som står för fraktkostnaden.

Leveranssätt
Här visas leveranssättet för ordern, leveranssättet anger på vilket sätt och med vilket transportmedel produkterna levereras till kunden.

Betalningsvillkor
Här visas betalningsvillkoret för ordern, betalningsvillkoret anger kredittiden för när en faktura skall betalas efter fakturans utfärdande.

Dröjsmålsränta
Här visas dröjsmålsräntan för ordern, dröjsmålsräntan anger med vilken räntesats på årsbasis ränta ska beräknas och faktureras vid för sen betalning av fakturan.

Ert kundnummer
Här visas kundnumret för den kund som ordern är skapad för.

Er kontakt
Här visas kundens kontaktperson när det gäller frågor rörande den här ordern.

Ert ordernummer
Här visas kundens order- eller avtalsnummer så att kunden kan knyta orderbekräftelsen från ert företag till sin egen beställning eller till ett avtal mellan ert företag och kunden.

Beräknad leverans
Här visas en beräknad leveranstid eller ett beräknat leveransdatum för produkterna i ordern.

Produkt nr
Här visas ett unikt nummer för de produkter som ingår i ordern och som finns upplagda i produktregistret. Saknas ett produktnummer beror det på att produkten inte finns upplagd i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens namn eller beskrivning enligt ordern.

Lagerplats
Här visas var produkten finns att hitta, en kod för lagerplatsen.

Antal
Här visas antalet enheter av produkten som skall plockas och packas till kunden.

Antal plockat
Här kan du manuellt fylla i antalet enheter av varje produkt som har blivit plockade och packade för ordern.

Total vikt
Här visas den totala vikten för alla produkter i hela ordern i den viktenhet som angivits i företagsinställningarna.

Total volym
Här visas den totala volymen för alla produkter i hela ordern i den volymenhet som angivits i företagsinställningarna.

Ordertext
Här visas en frivillig text eller ett meddelande till kunden för ordern.

Företagsnamn
Här visas ert företags företagsnamn enligt företagsinställningarna.

Adress
Här visas ert företags postadress enligt företagsinställningarna.

Adress2
Här visas ert företags andra rad för postadress enligt företagsinställningarna.

Postnummer
Här visas ert företags postnummer enligt företagsinställningarna.

Postort
Här visas ert företags postort enligt företagsinställningarna.

Land
Här visas ert företags land enligt företagsinställningarna.

Telefon
Här visas ert företags huvudsakliga telefonnummer enligt företagsinställningarna.

Fax
Här visas ert företags faxnummer enligt företagsinställningarna.

Säte
Här visas orten för ert företags säte (orten för huvudkontoret) enligt företagsinställningarna, måste anges om ert företag är en filial.

E-post
Här visas ert företags e-postadress enligt företagsinställningarna.

Hemsida
Här visas ert företags Internetadress för hemsida enligt företagsinställningarna.

Org nr
Här visas ert företags organisationsnummer enligt företagsinställningarna.

VAT-nr
Här visas ert företags momsregistreringsnummer (VAT-nummer) enligt företagsinställningarna.

Plusgiro
Här visas ert företags plusgironummer enligt företagsinställningarna.

Bankgiro
Här visas ert företags bankgironummer enligt företagsinställningarna.

Bank
Här visas ert företags bank för ert internationella bankkonto(IBAN) enligt företagsinställningarna.

BIC
Här visas ert företags identifieringskod för banken där du har ert internationella bankkonto (IBAN) enligt företagsinställningarna.

IBAN
Här visas ert företags internationella bankkontonummer(IBAN) enligt företagsinställningarna.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring