Header
Projekt

I Fribok Administration kan du skapa projekt, vilka du kan ange på alla konteringsrader vid bokföring av verifikationer.

Du anger projektnummer vid bokföring av verifikationer för att kunna ta ut en resultatrapport för enskilda projekt eller för alla icke avslutade projekt.

Tryck på knappen "Nytt projekt" för att skapa ett nytt projekt. För att ändra uppgifterna i redan skapade projekt, markera önskat projekt och tryck på knappen "Ändra projekt". Du kan ta bort ett projekt genom att markera önskat projekt och trycka på knappen "Radera projekt". Du kan dock inte ta bort projekt som har angivits vid bokföring av verifikationer.

Du skriver ut en lista över projekt genom att markera önskade projekt och trycka på knappen "Skriv ut projekt", men du kan även skriva ut en lista över alla projekt.

Följande fält finns i listan över projekt:


Nummer
Här visas ett unikt nummer för att identifiera ett projekt.

Namn
Här visas projektets namn.

Avslutat
En bock i den här rutan visar att projektet har avslutats.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring