Header
EU Kvartalsredovisning

Den här rapporten avser att vara underlag för EU-kvartalsredovisning. Företag som säljer varor till ett annat EU-land än Sverige är skyldiga att upprätta och skicka en kvartalsredovisning till Skatteverket.

I Kvartalsredovisningen skall EU-kundernas VAT-nummer anges och summan för värdet av varuleveranser och trepartshandel till respektive EU-kund. Kvartalsredovisningen skall inlämnas till Skatteverket senast den 5:e i andra månaden efter varje kvartals utgång.

När du skriver ut den här rapporten väljer du År och kvartal för att få ut kvartalsredovisningen för ett specifikt kvartal.

Följande fält finns i den här rapporten:


Avser tiden
Här visas den tidsperiod som den här kvartalsrapporten avser.

Momsreg nr
Här visas ert företags momsregistreringsnummer, är samma nummer som VAT-numret.

Kvartalskod
Här visas en kvartalskod, för tidsperioden, exempelvis 00-2, för andra kvartalet år 2000.

Adress
Här visas ert företags adress enligt företagsinställningarna.

VAT-nummer
Här visas EU-kundens VAT-nummer, hämtat från kundregistret.

Kundnummer
Här visas EU-kundens kundnummer, kundens unika identifieringsnummer i ert företag.

Kundnamn
Här visas EU-kundens företagsnamn.

Värde av varuleveranser
Här visas den totala monetära summan av direkta varuleveranser till EU-kunden.

Värde av trepartshandel
Här visas den totala monetära summan av trepartsleveranser till EU-kunden.

Summa
Här visas summan av "Värde av varuleveranser" respektive summan av "Värde av trepartshandel" för alla EU-kunder i kvartalsredovisningen.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring