Header
Skapa kundfakturor från periodfakturor

Du skapar fakturor för periodfakturor genom att trycka på knappen "Skapa fakturor för periodfakturor", du får då upp en lista över periodfakturor där datum för nästa faktura har passerats av dagens datum.

Du kan kryssa av de periodfakturor för vilka du inte vill skapa kundfakturor. Tryck på knappen "Ok" för att skapa kundfakturor för markerade periodfakturor, de skapade kundfakturorna lägger sig sedan i listan över kundfakturor och du kan sedan därifrån skriva ut de skapade kundfakturorna.

Följande fält finns när du skall skapa kundfakturor för periodfakturor:


Kryssruta
Den här kryssrutan skall vara ikryssad om du vill skapa en kundfaktura för periodfakturan.

Periodfakturanr
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en periodfaktura.

Beskrivning
Här visas en beskrivning för periodfakturan.

Kundnummer
Här visas kundnumret för den kund som periodfakturan är skapad för.

Kundnamn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn.

Fakturadatum
Här visas datumet då nästa kundfaktura ska skapas och utfärdas för periodfakturan.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring