Header
Ändra kunder

I det här formuläret kan du ändra registrerad data för en kund. Du ändrar data genom att ersätta texten i textfält, fylla i text i tomma fält eller välja annan text i uppslagskolumner. Tryck på knappen "Ok" när du är klara med era ändringar.

Följande flikar och fält finns när du skall ändra en kund:


Kunduppgifter
Kundnummer
Här skriver du in ett unikt nummer för att identifiera en kund, ett kundnummer kan bestå av både bokstäver och siffror.

Namn
Här skriver du in kundens företagsnamn eller personnamn.

E-post
Här skriver du in kundens e-post adress.

Organisationsnummer
Här skriver du in kundens organisationsnummer eller personnummer.

VAT-nummer
Här skriver du in kundens VAT-nummer (momsregistreringsnummer).

Vår kontaktperson
Här skriver du in ert företags kontaktperson vid kontakter med den här kunden.

Er kontaktperson
Här skriver du in kundens kontaktperson, den person som ska kontaktas av ert företag vid kontakter med kunden.

Fax
Här skriver du in kundens faxnummer.

Telefon
Här skriver du in kundens huvudsakliga telefonnummer.

Telefon2
Här skriver du in kundens andra telefonnummer.

EU-försäljning varor
Kryssa i den här rutan om du säljer och levererar varor till ett annat EU-land utanför Sverige. Du kan inte kryssa i "EU-försäljning trepart varor" om den här rutan är ikryssad.

EU-försäljning trepart varor
Kryssa i den här rutan om du säljer varor till ett annat EU-land utanför Sverige som mellanman. Det här är aktuellt om tre EU-länder är inblandade i en transaktion och du säljer varor till ett EU-land där varorna levereras till det här EU-landet direkt från ett annat EU-land. Du kan inte kryssa i "EU-försäljning varor" om den här rutan är ikryssad.

Momsfri försäljning
Kryssa i den här rutan om din försäljning till den här kunden är momsfri, det vill säga då någon moms inte skall läggas till på fakturan.

Dölj enhetspris på följesedel
Kryssa i den här rutan om du inte vill visa enhetspriset på följesedlar för den här kunden.

Övriga uppgifter
Faktureringsvaluta
Här väljer du en faktureringsvaluta för kunden, det vill säga den standardvaluta som kunden ska faktureras i. Du kan lägga till, ändra och ta bort valutor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för faktureringsvaluta. När du väljer ändra eller ta bort så avses den valuta som visas i textrutan.

Betalningsvillkor
Här väljer du betalningsvillkor för kunden, det vill säga standardvärde för betalningsvillkor. Du kan lägga till, ändra och ta bort betalningsvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för betalningsvillkor. När du väljer ändra eller ta bort så avses det betalningsvillkor som visas i textrutan.

Leveransvillkor
Här väljer du leveransvillkor för kunden, det vill säga standardvärde för leveransvillkor. Du kan lägga till, ändra och ta bort leveransvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveransvillkor. När du väljer ändra eller ta bort så avses det leveransvillkor som visas i textrutan.

Leveranssätt
Här väljer du leveranssätt för kunden, det vill säga standardvärde för leveranssätt. Du kan lägga till, ändra och ta bort leveranssätt med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveranssätt. När du väljer ändra eller ta bort så avses det leveranssätt som visas i textrutan.

Kreditgräns
Här skriver du in en kreditgräns för kunden i vald faktureringsvaluta för kunden. Kreditgränsen avser att vara ett maxbelopp för hur stor kundfordran en kund får ha.

Rabatt i %
Här skriver du in en procentuell rabatt för kunden, den här rabatten utgör standarvärde för radrabatt när du skapar offerter, orders och fakturor.

Bankgiro nummer
Här skriver du in kundens bankgironummer.

Plusgiro nummer
Här skriver du in kundens plusgironummer.

Adresser
Fakturaadress
Namn
Här skriver du in kundens företagsnamn eller personnamn för fakturaadress.

Adress
Här skriver du in kundens postadress för fakturering.

Adress2
Här skriver du in kundens andra postadress för fakturering.

Postnummer
Här skriver du in kundens postnummer för fakturering.

Postort
Här skriver du in kundens ort för fakturering.

Land
Här skriver du in kundens land för fakturering.

Leveransadress
Namn
Här skriver du in kundens företagsnamn eller personnamn för leverans.

Adress
Här skriver du in kundens postadress för leverans.

Adress2
Här skriver du in kundens andra postadress för leverans.

Postnummer
Här skriver du in kundens postnummer för leverans.

Postort
Här skriver du in kundens ort för leverans.

Land
Här skriver du in kundens land för leverans.

Använd fakturaadress som leveransadress
Kryssa i den här rutan för att använda fakturadressen som leveransadress.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring