Header
Bokföra

I Fribok Administration kan du registrera verifikationer som du kan ändra i och skapa ändringsverifikationer för. Tryck på knappen "Ny verifikation" för att registrera en ny verifikation.

För att ändra i en redan registrerad verifikation, markera önskad verifikation och tryck på knappen "Ändra verifikation" eller dubbelklicka på verifikationen.

Du skapar en ändringsverifikation för en redan registrerad verifikation genom att markera önskad verifikation och trycka på knappen "Skapa ny ändringsverifikation", du kan då välja om du vill skapa den här ändringsverifikationen med omvända tecken eller som en tom verifikation. Om du skapar ändringsverifikationen med omvända tecken kan du givetvis ta bort, lägga till och ändra i konteringsrader.

Du kan importera verifikationer från SIE filer via "Lägg till verifikationer från SIE fil", de importerade verifikationerna läggs till i verifikationslistan med unika nummer utan att ersätta eller ta bort några befintliga verifikationer.

För att skriva ut en verifikationslista, markera önskade verifikationer och tryck på knappen "Skriv ut verifikationer", du kan givetvis skriva ut listan med alla verifikationer om du svarar nej på den fråga som dyker upp när du trycker på knappen.

Följande fält finns i listan över verifikationer:


Verifikation
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad verifikation enligt en obruten nummerserie som börjar med 1 för varje nytt bokföringsår.

Datum
Här visas datumet för den registrerade verifikationen.

Beskrivning
Här visas en text för att beskriva den affärshändelse som den underliggande verifikationen utgör.

Rättar
För de verifikationer som är ändringsverifikationer, visas här vilket verifikationsnummer den här ändringsverifikationen rättar. Tryck i rutan för att automatiskt komma till den verifikation som har blivit rättad.

Rättad av
Om en verifikation har blivit rättad av en ändringsverifikation, visas här vilket verifikationsnummer den här ändringsverifikationen har. Tryck i rutan för att automatiskt komma till den ändringsverifikation som rättar den här verifikationen.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring