Header
Radera utbetalningar

Du tar bort en utbetalning genom att du markerar önskad utbetalning i listan över utbetalningar och trycker på knappen "Radera valda utbetalningar". Du får ett varningsmeddelande när du trycker på knappen "Radera" och du kan därmed ångra din innan utbetalningen raderas.

Du bör inte ta bort utbetalningar mitt i nummerserien eftersom nummerserien då blir bruten, vilket leder till brister i fullständighet. Du bör inte heller ta bort utbetalningar som har blivit bokförda. Du kan däremot ta bort den sista icke bokförda utbetalningen i nummerserien.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring