Header
Radera leverantörskreditfakturor

Du tar bort en leverantörskreditfaktura genom att du markerar önskad leverantörskreditfaktura i listan över leverantörskreditfakturor och trycker på knappen "Radera valda leverantörskreditfakturor". Du får ett varningsmeddelande när du trycker på knappen "Radera" och du kan därmed ångra din innan leverantörskreditfakturan raderas.

Du bör inte ta bort leverantörskreditfakturor mitt i nummerserien eftersom nummerserien då blir bruten, vilket leder till brister i fullständighet. Du bör inte heller ta bort leverantörskreditfakturor som har blivit bokförda. Du kan däremot ta bort den sista icke bokförda leverantörskreditfakturan i nummerserien.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring