Header
Kreditfakturajournal

Den här rapporten listar kreditfakturor mellan två datum och visar hur varje kreditfaktura kommer att bokföras och hur de bidrar till den totala bokföringsposten i bokföringsunderlaget på sista sidan i den här rapporten.

När du ska skriva ut kreditfakturajournalen kan du välja startdatum och slutdatum för kreditfakturadatum för att få med alla icke bokförda kreditfakturor under vald period i kreditfakturajournalen. Kreditfakturajournalen används för att bokföra flera kreditfakturor under en månad automatiskt i en verifikation.

I kreditfakturajournalen är det viktigt att kontrollera kreditfakturornas nummerserie, att det inte finns några luckor i nummerserien, så att inte vissa kreditfakturor utelämnas i bokföringen. Du bör även kontrollera att rätt kontonummer har använts vid bokföring av kreditfakturorna, du kan ändra konteringen för de enskilda kreditfakturorna tills kreditfakturajournalen med aktuella kreditfakturor har godkänts och bokförts.

När du har skrivit ut kreditfakturajournalen kommer du få en fråga om ni vill godkänna och bokföra kreditfakturajournalen, om du svarar "Ja" på den här frågan så kommer kreditfakturajournalen bokföras automatiskt enligt bokföringsunderlaget. Bokföringsunderlaget utgör en verifikation för konteringen.

Följande sidor och fält finns i den här rapporten:


Kreditfakturajournal
Kreditfaktura nr
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad kreditfaktura.

Kund nr
Här visas kundnumret för den kund som kreditfakturan är skapad för.

Kundnamn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn.

Datum
Här visas datumet då kreditfakturan skapades och utfärdades.

Valuta
Här visas kreditfakturans valuta.

Konto nr
Här visas de kontonummer som anges under kreditfakturans konteringsflik.

Beskrivning
Här visas kontobeskrivningen för framförvarande kontonummer.

Debet
Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande konto i kreditfakturan.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande konto i kreditfakturan.

Projekt
Här visas projektet som har registrerats för framförvarande konto i kreditfakturan.

Resultatenhet
Här visas resultatenheten som har registrerats för framförvarande konto i kreditfakturan.

Totalsumma
Här visas kreditfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i kreditfakturans valuta.

Varav moms
Här visas kreditfakturans totala monetära värde för mervärdesskatt angivet i kreditfakturans valuta.

Valutakurs
Här visas kreditfakturans valutakurs, valutakursen visas som hur många enheter av redovisningsvalutan du måste betala för en enhet av valutan som är angiven i kreditfakturan.

Totalt redovisningsvaluta
Här visas kreditfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i redovisningsvalutan, det här värdet beräknas genom att "Totalsumma" multipliceras med "Valutakurs".

Bokföringsunderlag
Konto
Här visas de kontonummer som ska användas vid bokföring av kreditfakturajournalen.

Beskrivning
Här visas kontobeskrivningen för framförvarande kontonummer.

Projekt
Här visas projektet som skall bokföras för framförvarande konto.

Resultatenhet
Här visas resultatenheten som skall bokföras för framförvarande konto.

Debet
Här visas ett monetärt belopp som skall bokföras för framförvarande konto.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp som skall bokföras för framförvarande konto.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring