Header
Kopiera inköpsorder

I det här formuläret kan du ändra registrerad data för en kopierad inköpsorder. Du ändrar data genom att ersätta texten i textfält, fylla i text i tomma fält eller välja annan text i uppslagskolumner. Tryck på knappen "Ok" när du är klara med era ändringar. Du tar bort produktrader genom att markera produktraden och trycka på knappen "Del" på tangentbordet.

Följande flikar och fält finns när du skall ändra en kopierad inköpsorder:


Inköpsorder
Inköpsorder nr
Här uppräknas ett unikt nummer enligt en sekventiell nummerserie för att kunna identifiera en inköpsorder.

Leverantör
Här kan du välja en redan registrerad leverantör för inköpsordern och få data om leverantören hämtad till inköpsordern. Du måste ha skapat leverantören i leverantörsregistret innan du kan skapa en inköpsorder till leverantören.

Leverantörsnamn
Här skriver du in leverantörens företagsnamn.

Vår kontakt
Här skriver du in ert företags kontaktperson för frågor när det gäller den här inköpsordern.

Er kontakt
Här skriver du in leverantörens kontaktperson för frågor när det gäller den här inköpsordern.

Orderdatum
Här skriver du in eller väljer ett datum för inköpsordern. Du kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Du kan också stega din upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega din ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Väntat leveransdatum
Här skriver du in eller väljer ett datum då produkterna i inköpsordern väntas vara inleverade till ert företag. Du kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Du kan också stega din upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega din ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Betalningsvillkor
Här väljer du betalningsvillkor för inköpsordern. Du kan lägga till, ändra och ta bort betalningsvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för betalningsvillkor. När du väljer ändra eller ta bort så avses det betalningsvillkor som visas i textrutan.

Leveransvillkor
Här väljer du leveransvillkor för inköpsordern. Du kan lägga till, ändra och ta bort leveransvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveransvillkor. När du väljer ändra eller ta bort så avses det leveransvillkor som visas i textrutan.

Leveranssätt
Här väljer du leveranssätt för inköpsordern. Du kan lägga till, ändra och ta bort leveranssätt med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveranssätt. När du väljer ändra eller ta bort så avses det leveranssätt som visas i textrutan.

Valuta
Här väljer du valuta för inköpsordern. Du kan lägga till, ändra och ta bort valuta med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för valuta. När du väljer ändra eller ta bort så avses den valuta som visas i textrutan.

Valutakurs
Här skriver du in valutakursen på inköpsorderdatum för inköpsordern då inköpsordern ställs ut i en valuta skild från redovisningsvalutan. Du skriver in valutakursen som hur många enheter av redovisningsvalutan du måste betala för en enhet av valutan som är angiven i inköpsordern.

Produktnr
Här skriver du in eller väljer en produkt från uppslagskolumnen. Du kan skriva in ett helt nytt produktnummer som inte finns sparat sedan tidigare i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens beskrivning om du valt en produkt från produktregistret, du kan ändra den här beskrivningen eller skriva en helt egen om beskrivning saknas.

Lev art nr
Här visas leverantörens artikelnummer för produkten om du valt en produkt från produktregistret, du kan ändra det här artikelnumret eller skriva in ett nytt artikelnummer om den här rutan är tom.

Inköpspris
Här visas produktens inköpspris om du valt en produkt från produktregistret, du kan ändra det här priset eller skriva in ett eget pris om inköpspris saknas.

Antal
Här skriver du in antalet enheter för produkten som ska vara med i inköpsordern.

Enhet
Här visas produktens enhet om du valt en produkt från produktregistret, du kan ändra den här enheten till en annan eller välja en enhet om enhet saknas.

Summa
Här visas radens nettosumma exklusive moms, summa beräknas från inköpspris och antal.

Leverantör
Vår leveransadress: Namn
Här visas ert företags företagsnamn för leverans av produkterna i inköpsordern hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här namnet eller skriva in ett nytt namn.

Vår leveransadress: Adress
Här visas ert företags postadress för leverans av produkterna i inköpsordern hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Vår leveransadress: Adress2
Här visas ert företags andra postadress för leverans av produkterna i inköpsordern hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Vår leveransadress: Postnummer
Här visas ert företags postnummer för leverans av produkterna i inköpsordern hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här postnumret eller skriva in ett nytt postnummer.

Vår leveransadress: Postort
Här visas ert företags postort för leverans av produkterna i inköpsordern hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra den här postorten eller skriva in en ny postort.

Vår leveransadress: Land
Här visas ert företags land för leverans av produkterna i inköpsordern hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här landet eller skriva in ett nytt land.

Leverantörens adress: Namn
Här visas leverantörens företagsnamn för inköpsordern om du har valt en leverantör från leverantörsregistret, du kan ändra det här namnet eller skriva in ett nytt namn.

Leverantörens adress: Adress
Här visas leverantörens postadress för inköpsordern om du har valt en leverantör från leverantörsregistret, du kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Leverantörens adress: Adress2
Här visas leverantörens andra postadress för inköpsordern om du har valt en leverantör från leverantörsregistret, du kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Leverantörens adress: Postnummer
Här visas leverantörens postnummer för inköpsordern om du har valt en leverantör från leverantörsregistret, du kan ändra det här postnumret eller skriva in ett nytt postnummer.

Leverantörens adress: Postort
Här visas leverantörens postort för inköpsordern om du har valt en leverantör från leverantörsregistret, du kan ändra den här postorten eller skriva in en ny postort.

Leverantörens adress: Land
Här visas leverantörens land för inköpsordern om du har valt en leverantör från leverantörsregistret, du kan ändra det här landet eller skriva in ett nytt land.

Inköpsordertext
Här visas inköpsordertexten från företagsinställningarna, du kan ändra den här standardtexten för den här inköpsordern eller skriva in en ny text om inköpsordertext saknas.

Konton
Kundfordran
Här visas konto för bokföring av kundfordran hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här inköpsordern eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Inbetalning
Här visas konto för bokföring av inbetalning hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här inköpsordern eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Utbetalning
Här visas konto för bokföring av utbetalning hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här inköpsordern eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Kontant
Här visas konto för bokföring av kontantförsäljning hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här inköpsordern eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Leverantörsskuld
Här visas konto för bokföring av leverantörsskuld hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här inköpsordern eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 1
Här visas konto för bokföring av momskod 1 hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här inköpsordern eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 2
Här visas konto för bokföring av momskod 2 hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här inköpsordern eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 3
Här visas konto för bokföring av momskod 3 hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här inköpsordern eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Försäljning
Här visas konto för bokföring av försäljning hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här inköpsordern eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Inköp
Här visas konto för bokföring av inköp hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här inköpsordern eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Valutakursvinst
Här visas konto för bokföring av valutakursvinst hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här inköpsordern eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Valutakursförlust
Här visas konto för bokföring av valutakursförlust hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här inköpsordern eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Öresavrundning
Här visas konto för bokföring av öresavrundning hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här inköpsordern eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Ränteintäkt
Här visas konto för bokföring av ränteintäkt hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här inköpsordern eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Ingående moms
Här visas konto för bokföring av ingående moms hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här inköpsordern eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring