Fribok.org

Fri programvaru-applikation Fribok (fribok.org) med Gnu GPL3-licens, är skriven i java, och avsedd för bokföring, fakturering, lager och så vidare. Kort och gott administration särskilt anpassad för det mindre svenska företaget eller föreningen.

Fribok utvecklades innan frigöringsprocessen under namnen JFS bokföring (JFSBok) / JFS administration (JFSAdmin) / JFS fakturering (JFSFakt) av JFS Bokföring http://jfsbokforing.se/, som en proprietär applikation, 2005–2008.

Vi har övergått från den tidigare proprietära installationen till en ny fri körbar allt-i-ett-jar (för version 2.x krävs java8):

All dokumentation finns tillgänglig här på Fribok.org https://www.fribok.org/help/html/index.html eller så kan du läsa den direkt i programmet.

Fribok bokföring

I Fribok kan du arbeta med flera företag eller föreningar, vilket är perfekt för den företagsamma entreprenören med många olika företag, den föreningsaktiva eller den populära redovisningskonsulten. Du kan även arbeta med flera räkenskapsperioder samtidigt, 12 månaders, förlängda och förkortade. I Fribok kan du använda valfri redovisningsvaluta vilket är en förutsättning om Sverige skulle gå med i EMU.

Fribok stödjer standardiserad export och import, vilket innebär att du kan importera bokföringsdata från ditt gamla bokföringsprogram till Fribok. Du kan även exportera bokföringsdata till din revisors/redovisningskonsults bokföringsprogram för att de skall kunna göra avstämningar och bokslut. Du kan även exportera bokföringsdata till Skatteprogram som används när deklarationen skall upprättas.

Kontoplaner medföljer i programmet och det är enkelt att importera kontoplaner från eller exportera kontoplaner till kalkylbladsformat. Kontoplanerna passar för alla företagsformer och det är enkelt att lägga till, ändra och ta bort konton i kontoplanen.

Ingående balanser kan automatiskt föras över från föregående räkenskapsperiods utgående balanser och det är enkelt och smidigt att göra ändringar i de ingående balanserna.

Snabbfakta

Administreras av Fri programvaru-syndikatet. Företaget är registrerat för F-skatt.

Vill du var med och stötta utvecklingen eller köpa en utbildning hittar du avdelningen för Fribok.org i vår butik här: butiksavdelningen för tjänster och utveckling kring Fribok.org.

Läs mer om nya funktioner i vår blogg: bloggavdelningen för Fribok.org.